ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ จัดประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม