ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 12 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
 
     
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล 
     - ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
     - วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม