ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020
 
     
คณะกายภาพบำบัด และคณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ Mind-Movement Sciences into 2020 : Office Workers' Welness ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เปิดซ่องทางให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัย อาจารย์ ได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรสายสุขภาพและผู้สนใจ ได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการและประเด็นร่วมสมัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม