ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ
: 30 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม