ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 48 อัตรา
 
     
กรมชลประทาน จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว จำนว 48 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 12 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัคร
: 1-21 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม