ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 22 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

กำหนดรับสมัคร : 13 - 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม