ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม