ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 4 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettition ครั้งที่ 3
 
     
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettition ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 - 14.30 น. ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษา ทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมการแสดงความสามารถต่าง ๆ และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียดเพิ่มเติม