ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัทในเครือ เบญจพรกรุ๊ป จังหวัดสงขลา รับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
 
     
บริษัทในเครือ เบญจพรกรุ๊ป จังหวัดสงขลา เป็นผู้นำด้วยนวัตกรรมการผลิตและการก่อสร้างบ้านครบวงจร มีความประสงค์จะรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1. สถาปนิก
2. วิศวกรเขียนแบบและประเมินราคา
3. ธุรการฝ่ายก่อสร้างและคลังสินค้า
4. พนักงานขาย
5. ช่างเฟอร์นิเจอร์
6. QC งานก่อสร้าง


รายละเอียดเพิ่มเติม