ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่