ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 1 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT6)
 
     
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT6) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา


รายละเอียดเพิ่มเติม