ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น ครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2561
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น ครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ

กำหนดเสนอชื่อ : ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม