ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เทนโซ จำกัด เชิญชวนส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018
 
     
บริษัท เทนโซ จำกัด เชิญชวนส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและนำไปผลิต ใช้ประโยชน์จริงในภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มนักศึกษา เพื่อเริ่มในการวางแผนธุรกิจ การแก้ไขปัญหาและมีการวางกรอบความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อต่อยอดเป็นผู้ประกอบในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และลดต้นทุนโดยสามารถนำนวัตกรรมไปต่อยอดธุรกิจในชุมชน และภูมิภาค และต่อยอดสู่ตลาดโลก เป็นต้น

กำหนดเปิดรับสมัคร : 15 มกราคม - 25 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม