ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
     
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

คุณสมบัติ

- อาจารย์นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา

กำหนดส่งผลงาน : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม