ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งภาพยนตร์สั้นประกวดหัวข้อ สัตว์ปลอดโรค ...คนปลอดภัย
 
     
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งภาพยนตร์สั้นประกวด หัวข้อ สัตว์ปลอดโรค ...คนปลอดภัย

คุณสมบัติ
1. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง โดยสามารถส่งผงานได้ไม่จำกัดจำนวน

กำหนดส่งผลงาน
: 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม