ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 23 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
 
     
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย รวม 35 สถาบัน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

รายละเอียดเพิ่มเติม