ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 23 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ รัฐบาลฝรั่งเศส เชิญชวนเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย

กำหนดเสนอโครงการ : 23 เมษายน - 23 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม