ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 22 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 
     
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม