ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยมหิดล จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา

คุณวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หากจบปริญญาเอกในสาขาทางการศึกษาในสาขาอื่น ๆ จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาการศึกษาพิเศษ ประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม