ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดรับสมัคร

- ทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านธนาคาร : ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2561
- สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง :  18-29 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม