ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.61 ถึงวันที่ 2 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 

กำหนดรับสมัคร
- ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561
- ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม