ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
 
     
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยทีมีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ 

กำหนดรับสมัคร
: ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม