ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวการศึกษาต่อภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์

กำหนดรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561
- สมัครทางไปรษณีย์ : ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561
- สมัครทางอินเทอร์เน็ต : ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561

รายละเอียด