ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น แจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
 
     
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น แจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 "นวันกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน" ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก โดยขยายเวลารับทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม