ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ICDL Thailand เชิญชวนส่งตัวแทนนักศึกษา/นิสิต เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018
 
     
ICDL Thailand เชิญชวนส่งตัวแทนนักศึกษา/นิสิต เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 โดยกำหนดการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 แห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะกระตุ้นให้กำลังคนรุ่นใหม่ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและมีการเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักเพื่อพัฒนาประเทศต่อในไปในอนาคต 

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียด