ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 9 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา
 
     
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. 

รายละเอียดเพิ่มเติม