ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ฯ
 
     
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2561 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 เรียนรู้หลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม