ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการจัดทำหนังสือราชการ รวมทั้งตรวจสอบและตรวจทานการใช้รูปแบบหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ