ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 9 : วิเคราะห์เศรษฐกิจ..พิชิตธุรกิจ Startup
 
     
กองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กองทุนสวัสดิการ) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 9 : วิเคราะห์เศรษฐกิจ..พิชิตธุรกิจ Startup ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม