ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2561
 
     
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2561 The 9th TCU International e-Learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่ง ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม