ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
 
     
สถาบันภาษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต? ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม