ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 5 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา