ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อในโครงการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการ 2+1) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง
2. กรณีบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี กรณีครูที่ปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในสถานศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี
3. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น ๆ หรือในระหว่างการชดใช้ทุน
4. กรณียื่นขอทุนการศึกษาต้องมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (KSK) ระดับ 5 ผลคะแนน ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
5. มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สอบพูด (HSKK) ระดับกล่าง ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
6. ผู้ที่มีสัญญา (Employment Certification) ว่าจ้างให้เข้าปฏิบัติงานสอนภาษาจีนในสถานศึกษาหลังจากจบการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว ทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร
: 15 มีนาคม - 10 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม