ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 ก.พ.61 ถึงวันที่ 19 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลสงขลา แจ้งการงดการรับรองการตรวจประเมินทางจิตเวช