ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
 
     
กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางและตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการับรู้ให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นสื่อหรือเครื่องหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการจดจำ

กำหนดรับสมัครและส่งผลงาน
: 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม