ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561
 
     
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสาขาวิชาธรณีศาสตร์ สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยง (Liaison) การจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนประสบการณ์ในการทำงานและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยการสมัครเป็นพี่เลี้ยง (Liaison) ประจำทีมในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 เพือทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งร่วมทัศนศึกษาอยา่งใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีความต้องการพี่เลี้ยงที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั้งเศส อิตาลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นจำนวนมาก โดยจะมีค่าตอบแทนน ที่พัก และอาหารให้ระหว่างปฏิบัติงาน

กำหนดรับสมัคร : 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม