ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 27 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัย ประจำปี 2561
 
     
บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด จัดฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัย ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้

1. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
    - ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

2. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

     - ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

3. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
    - ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

4. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
     - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

5. หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR V.2015+AED
     - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม