ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 30 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 และวันจัดประชุม
 
     
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 และวันจัดประชุม ดังนี้

เดิม 
เรื่อง สุขภาวะที่ยั่งยืน..กับการขับเคลื่อนที่ไร้ขีดจำกัด  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561

เป็น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 เรื่อง สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข 61 สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม