ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวรับสมัครงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 
     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือโททางภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษาจีน หรือปริญญาโท ทางภาษาจีน ที่ไม่ใช่แผน ก แต่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เทียบได้กับงานวิจัย และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาจีน

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม