ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
 
     
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS)

กำหนดรับสมัคร : 22 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม