ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
 
     
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 

กำหนดส่งผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม