ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
 
     
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม