ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 26 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เชิญชวนอุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก