ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.61 ถึงวันที่ 27 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018
 
     
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN QA)  มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม