ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 22 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาการแพทย์แผนไทย จัดการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3)
 
     
สภาการแพทย์แผนไทย จะดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

กำหนดเสนอรายชื่อและสมัคร : 15-22 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม