ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 4 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนสนับสนุนหนังสือกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์