ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 14 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดประกวดภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี หัวข้อ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้
 
     
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จัดประกวดภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี หัวข้อ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ พร้อมทั้งน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ต่อไป

กำหนดรับสมัคร
: 21 ธันวาคม 2560 - 10 มกราคม 2561

กำหนดส่งผลงานเข้าประกวด
: 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม