ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.61 ถึงวันที่ 4 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมทางด้านช่างและเทคโนโลยี