ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด
 
     
สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

กำหนดรับพิจารณาข้อเสนอ : 18 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม