ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2561
 
     
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีรางวัล 2 ระดับ คือ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น และ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง พ.ศ. 2561

กำหนดเสนอชื่อ : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม